Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2013

innateoptimism
5035 6282

July 19 2013

innateoptimism
innateoptimism
9881 dee3 500
Reposted bypamietnikpanikiitjenscreamscence
innateoptimism
5732 2d32
Reposted byorsonisbackhahat
innateoptimism
5715 d74f
Reposted byyourtitleLadyWhite

July 10 2013

innateoptimism
Play fullscreen
Silny bądź!

July 09 2013

innateoptimism
2920 3a06
Reposted byJohnnySixarmsMarcin997kinufapieczareczkamarvelaxfrenataeelentariepruderynewnightmare
innateoptimism
2867 2a06
Reposted byMarcin997 Marcin997
innateoptimism
1292 c684 500
Reposted bywildrose18ultrafioletowalecgobluestarcheatingonyou
innateoptimism
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia.
— Steve Jobs
Reposted bykinufacheatingonyouakord
innateoptimism
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać Twoje ambicje. Mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że i Ty możesz być wielki.
— Mark Twain
innateoptimism
6123 cffd
innateoptimism
2837 bcb0 500
bo mu było zimno ;3
Reposted fromevidence evidence viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
innateoptimism
9362 d361 500
Reposted bynoisetalesrandomuserlordhelmofondominikmastrid-anneSchutzengelchenblackberrwrobelekZombieGigoloemciudeszczowapiosenkapannanVermillionkonigerdistanNoizajigsalexfreak50grarzynkaaffittoFalloutsoupLaFoitvaseyesbiiancaAriermuertolvcksmichalsergiocoloredgrayscaletimmoeoskidosendieteryouamkatzenpongcoteraznaichhonigwurmgurskiformaldehydelentariedrain832fadenbIgnitionLattemakauengoodkarmavolldostlossosJoschIsAGeekSmokehead18ysimpsinatorpinkspaiderpsilocybemermaidwilczaneoraiderapertureiurbmonimichkfjotkaarabuselectricityscapecoernelPJLabsonreloveutionkrewetkowyaranjaegerpulegonmadmalikflickofthewristreduxnefertari180drink-melilaschwarznesraitrepeat-until-falseadmniwannaforgetapersonJodensteinjajeczkobrainfuckbeenoisebassclefhighringorinkaTiffanysmaexIntevolldostmarcelekMissDeWordelefuRedHeadCathankinlossossqampyTiffanys
innateoptimism
innateoptimism
3720 810a
Reposted fromHouse House
innateoptimism
House & Cuddy
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaHouse House
innateoptimism
innateoptimism
7944 1018
Reposted byjusytina jusytina
innateoptimism
Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie! ;)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl